Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

51. Δημητρακόπουλος Ι., Ναυρίδης Κ., Κοντοπούλου Α., Κωστελένου Ι., Πάντζου Π., 1988, Τα Στρουμφ, μια περίπτωση σύγχρονου τηλεπαραμυθιού, in Ναυρίδης Κ., Δημητρακόπουλος Ι., Πασχαλίδης Γρ., (Επιμ.), Τηλεόραση και Επι-κοινωνία, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

52. Πάντζου Π., Κοντοπούλου Α., Κωστελένου Ι., Ναυρίδης Κ., Κατσουγιάννη Κ., Δημητρακόπουλος Ι., 1988, Τηλεοπτικές προτιμήσεις και στάσεις σχετικά με το τι είναι ‘για παιδιά’ και τι ‘για μεγάλους’ στην ελληνική τηλεόραση, in Ναυρίδης Κ., Δημητρακόπουλος Ι., Πασχαλίδης Γρ., (Επιμ.), Τηλεόραση και Επι-κοινωνία, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

53. Κοντοπούλου Α., Πάντζου Π., Κωστελένου Ι., Ναυρίδης Κ., Κατσουγιάννη Κ., Δημητρακόπουλος Ι., 1988, Η τηλεόραση στις σχέσεις γονέων-παιδιών, in Ναυρίδης Κ., Δημητρακόπουλος Ι., Πασχαλίδης Γρ., (Επιμ.), Τηλεόραση και Επι-κοινωνία, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

54. Ναυρίδης Κ., 1986, Προβλήματα ρόλου στην ομάδα-τάξη, in, Εγχειρίδιο για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Έφηβου, 17-23, Γ.Γ. Νέας Γενιάς, Αθήνα.

55. Ναυρίδης Κ., 1986, Ένας μοντέρνος τρόπος ύπνου ή η απόδραση του εμπορεύματος, in, Η δυναμική των σημείων. Πεδία και μέθοδοι μιας κοινωνιοσημειωτικής, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

56. Ναυρίδης Κ., 1986, Τηλεόραση και Γλώσσα, Σύγχρονη Εκπαίδευση.

57. Ναυρίδης Κ., 1986, Η τηλεόραση και ο μύθος της παιδικότητας, Περιοδικό Πολιτιστική, Αθήνα.

58. Tsiandis Y., Dris Y., Navridis K., Sipitanou A., Solman M., 1985 (mai), Sensibilisation d’enseignants primaires et secondaires grecs aux difficultés d’enfants et d’adolescents dans un contexte scolaire : fondements et description de l’expérience, Les Cahiers de l’Enseignement Spécialisé, 6, Lausanne.

59. Τσιάντης Ι., Ναυρίδης Κ., Chancerel J.-L., Σιπιτάνου Α., Σόλμαν Μ., 1984 (Νοε.-Δεκ.), Εμπειρίες και παρατηρήσεις από ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας του παιδιού, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 19.

60. Ναυρίδης Κ., 1983 (Δεκ.), Η διαλεκτική του τρόμου και το φάντασμα της επικαιρότητας, Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα.

Top