Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

41. Ναυρίδης Κ., 1996, Μια αφήγηση ζωής. Από το χρόνο της συνέντευξης στο χρόνο της ανάλυσης, in Καψωμένος Ε., Πασχαλίδης Γρ., (Επιμ.), Η ζωή των σημείων, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

42. Navridis K., 1993, Social Change, Family Histories, and Attitudes to Money in a Rural Community in Epirus, in Bertaux D. and Thompson P., (Eds.), Between Generations. Family Models, Myths, and Memories, Oxford University Press.

43. Navridis K., 1993, La sociologie clinique en Grèce, in Gaulejac (de) V., Roy S., (Eds.), Sociologies Cliniques, Editions Epi, Paris.

44. Navridis K., 1993, Introduction (Chapitre III, Problèmes sociaux), in Gaulejac (de) V., Roy S., Sociologies Cliniques, Editions Epi, Paris.

45. Ναυρίδης Κ., 1992, Γιατροί και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Ιατρικό Βήμα, 40.

46. Ναυρίδης Κ., Δραγώνα Θ., Μιλιαρίνι Μπ., Τσιάντης Ι., 1991, Ψυχοκοινωνική ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών. Παρουσίαση και αξιολόγηση του προγράμματος, Σύγχρονη εκπαίδευση, τ.56, 43-57.

47. Ναυρίδης Κ., 1991, Η σημασία του πλαισίου στην ερευνητική συνέντευξη, Ψυχολογικά Θέματα, 4, 3, 243-250.

48. Ναυρίδης Κ., 1991, Η έννοια της ατομικότητας και η σχέση του ψυχικού με το κοινωνικό, Θεωρία και Κοινωνία, 4, Αθήνα.

49. Ναυρίδης Κ., 1990, Οι πολιτικές αφίσες στις εκλογές του ’89, in, Εκλογές και Κόμματα στην Δεκαετία του ’80, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.

50. Ναυρίδης Κ., 1988, Υποκείμενα και αντικείμενα της εμπειρικής έρευνας, Ψυχολογικά Θέματα, 1, 2.

Top