Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

31. Ναυρίδης Κ., 2006, Κρίση του συμβολικού και κοινωνικός πόνος, in Γιαννακούλας Α., Χρυσανθόπουλος Μ., (Επιμ.), Η τραγωδία τότε και τώρα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

32. Ναυρίδης Κ., 2005, Παλιννόστηση και ταυτοτική αναδόμηση, in Παπαστυλιανού Α. (Επιστ. Επιμ.), Διαπολιτισμικές διαδρομές. Παλιννόστηση και ψυχοκοινωνική προσαρμογή, 107-123, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.

33. Ναυρίδης Κ., 2002, Επάγγελμα εκπαιδευτικός, Περιοδικό ‘Χρονικά’ του Πειραματικού Σχολείου του Α.Π.Θ., 12, 19-28.

34. Navridis K., 2001, La séance en tant qu’interaction : Flux transférentiels et communication non verbale, Revue Internationale de Psychosociologie, 16-17, Paris.

35. Ναυρίδης Κ., 2000, Το παιχνίδι ως εμπόρευμα, in Γκουγκουλή Κλ., Κούρια Α., (Επιμ.), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία, 347-369, Εκδόσεις Καστανιώτη.

36. Navridis K., 1998, The experience of not understanding and the paradox in education, in Davou B. and Xenakis F., (Eds.), Feeling, Communicating and Thinking, Papazissis Publishers.

37. Ναυρίδης Κ., 1998, Οι σπουδές επικοινωνίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, in Παναγιωτοπούλου Ρ., Ρηγοπούλου Π., Ρήγου Μ., Νοτάρης Σ., (Επιμ.), Η ‘κατασκευή’ της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα.

38. Ναυρίδης Κ., 1997, Ταυτότητες και ετερότητες στο κλινικό ψυχοκοινωνικό πλαίσιο. Η περίπτωση των προσφύγων, in Ναυρίδης Κ., Χρηστάκης Ν., (Επιμ.), Ταυτότητες. Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.

39. Ναυρίδης Κ., 1997, Η δημιουργικότητα στην παιδαγωγική σχέση, in, Η συνθετική δημιουργική εργασία στο σχολικό πρόγραμμα. Θεωρία και πράξη, Έκδοση της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Αθήνα.

40. Papathanassopoulos S., Navridis K., 1997, El boom dels mitjans de comunicacio i la investigacio en comunicacio de masses a Grecia, Analisi, 21:161-186.

Top