Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

21. Navridis K., 2009, Internarativité, intersubjectivité et transmission de l’expérience, in, Giust-Desprairies F. et Gaulejac (de) V., (Dir.), La subjectivité a l’épreuve du social. Hommage a Jacqueline Barus-Michel, Ed. L’Harmattan, Paris.

22. Ναυρίδης Κ., 2008, Ομαδικότητες και διαμεσολάβηση στο σχολικό χώρο, in, Θέματα Ψυχοδυναμικής Παιδοψυχιατρικής. Τιμητική Έκδοση για τον Γιάννη Τσιάντη, 1ος Τόμος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

23. Ναυρίδης Κ., 2007, Οι θεσμοί ως ψυχικές οργανώσεις, in, Σολδάτος Κ., Βασλαματζής Γρ., (Επιμ.), Ψυχαναλυτική Σκέψη. Επιστημολογία & Διεπιστημονικότητα, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.

24. Ναυρίδης Κ., Για την κλινική προσέγγιση στην κοινωνική έρευνα, υπό δημοσίευση, Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη Μαρίας Νασιάκου, Περιοδικό Δωδώνη, Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

25. Ναυρίδης Κ., 2007, Η χρήση τεχνικών διαμεσολάβησης στην ομαδική θεραπεία με στελέχη του ΚΕ.Θ.Ε.Α, Περιοδικό Εξαρτήσεις, τ. 11.

26. Ναυρίδης Κ., «Ο κηπουρός»: Μεταβίβαση και αντι-μεταβίβαση στο τέλος μιας θεραπείας, υπό δημοσίευση.

27. Navridis K., 2006, Travail du génogramme et métaphores du transfert dans la thérapie de groupe, υπό δημοσίευση στη Nouvelle Revue de Psychosociologie.

28. Ναυρίδης Κ., Καλαντζή-Αζίζι Α., 2006, Εισαγωγή (στο αφιέρωμα για τις Ομάδες), Περιοδικό Ψυχολογία, 13, 1.

29. Ναυρίδης Κ., 2006, Διαμεσολάβηση και μεταβατικότητα στην αναλυτική ομαδική θεραπεία, Περιοδικό Ψυχολογία, 13, 1.

30. Navridis K., 2006, Between matrix and subjects: Transitivity and the “use of objects” in group- psychotherapy, Group Analysis, 39, 3.

Top