Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

11. Ναυρίδης Κ., 2013, Ο λόγος και το νόημα στην ομαδική ψυχοθεραπεία, in Σολδάτος Κ., Ροζάνης Σ., Βασλαματζής Γ., Πελεγρίνης Θ., (Επιμ.), Αφιερωματικός τόμος στον καθηγητή Μάριο Μαρκίδη, Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα.

12. Μητσοπούλου-Σοντά Α., Ναυρίδης Κ., 2013, Η μέθοδος της Φωτογλώσσας στο χώρο της θεραπείας, Περιοδικό Ψυχολογία, 20 (4).

13. Ναυρίδης Κ., 2012, Θεραπεία μέσα από την εκπαίδευση και εκπαίδευση μέσα από τη θεραπεία σε ομάδα, Περιοδικό Ψυχολογία, 19 (4), 461-471.

14. Ναυρίδης Κ., 2012, Σκέψεις γύρω από την αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στη διαφήμιση, in, Κούρτη Ε., (Επιμ.), Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Κεφ. XVI, Ηρόδοτος, Αθήνα.

15. Navridi E., Navridis K. & Midgley N., 2012, Separation and Relating in a Parent-Toddler Group Setting, Early Child Development and Care, Routledge, Volume 182, Issue 2, p. 221-232.

16. Ναυρίδης Κ., 2011, Εισαγωγή, in, Ναυρίδης Κ. (Επιμ.), Ομαδικότητα και διαμεσολάβηση, Εκδ. Πεδίο, Αθήνα.

17. Ναυρίδης Κ., 2011, Παιχνίδι προβολών και υποκείμενα της μεταβίβασης στην εργασία πάνω στην «εικόνα του άλλου» σε ομαδική θεραπεία, in, Ναυρίδης Κ. (Επιμ.), Ομαδικότητα και διαμεσολάβηση, Εκδ. Πεδίο, Αθήνα.

18. Ναυρίδης Κ., 2011, Εργασία του γενεογράμματος και διομαδικές διαμεσολαβήσεις, in, Ναυρίδης Κ. (Επιμ.), Ομαδικότητα και διαμεσολάβηση, Εκδ. Πεδίο, Αθήνα.

19. Fisoun V., Floros G., Siomos K., Geroukalis D., Navridis K., 2011, Internet addiction as an important predictor in early detection of adolescent drug use experience - implications for research and practice, Journal of Addiction Medicine, v. 00, n. 00.

20. Ναυρίδης Κ., 2009, Η οικογένεια και το σχολείο: θεσμοί σε κρίση και αλλαγή, in, Δημοπούλου-Λαγωνίκα Μ., Κατσίκη Γ., Μαρντικιάν-Γαζεριάν Μ., (Εκδ.), Η οικογένεια και το σχολείο. Η σημερινή τους δυναμική και οι μελλοντικές προοπτικές ως προκλήσεις για την κοινωνική εργασία, Αθήνα: Σ.Ε.Κ.Ε. & ApplePrint.

Top