Συγγραφικό έργο του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

Παιδική ηλικία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας
 • Εκδόσεις: Ηρόδοτος
 • ISBN: 978-960-485-024-2
 • Έτος έκδοσης: 2012
 • Αρ. σελίδων: 456

Παιδική ηλικία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας

Συλλογικό έργο (κλικ για εμφάνιση των συγγραφέων)

Δήμητρα Μακρυνιώτη, Άννα Ρούτση, David Buckingham, Μαρία Αργυριάδη, Ιωάννα Βωβού, Δόμνα - Μίκα Κακανά, Γεωργία Μητσιάκη, Αθανασία Καμπάκη, Μπετίνα Ντάβου, Marie - France Chambat - Houillon, François Jouan, Ιωσήφ Κωνσταντίνου, Κατερίνα Σπετσιώτου, Αντώνης Γαρδικιώτης, Μπιρμπίλη Μαρία, Ελένη Καμπέρη, Άννα Καλλιόπη Μαυρογιώργου, Στεφανία Βουβουσίρα, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Σοφία Θεοδοσιάδου, Ειρήνη Σιβροπούλου, Κλήμης Ναυρίδης, Λίνα Βαλσαμίδου, Μένη Τσίγκρα, Άννα Λυδάκη, Γιάννης Πεχτελίδης, Ελίζα - Άννα Δελβερούδη, Αγγελική Γιαννικοπούλου

Αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της σύγχρονης παιδικής κουλτούρας τα μέσα μαζικής επικοινωνίας απασχολούν σχεδόν καθημερινά το κοινωνικό σύνολο και τους ερευνητές και βρίσκονται στο επίκεντρο, συχνά παθιασμένων, θεωρητικών συζητήσεων και κριτικών αναλύσεων που οδηγούν σε ποικίλες και αρκετές φορές αντικρουόμενες τοποθετήσεις ως προς τις δυνατότητες που προσφέρουν για την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και την υγεία, τις πολιτισμικές αξίες, τις κοινωνικές νόρμες και το μέλλον τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οτιδήποτε αφορά στη σχέση των παιδιών με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και προβληματισμό ταυτόχρονα. Στο δίτομο αυτό έργο, πέρα από τις αναγκαίες θεωρητικές προσεγγίσεις που οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται σήμερα η συζήτηση για τη σχέση των παιδιών με τα μέσα, στόχος είναι να παρουσιαστούν οι ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και εστιάζονται σε ζητήματα που αφορούν τόσο στον ρόλο των μέσων στην καθημερινή ζωή, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών όσο και στην έννοια της παιδικής ηλικίας που τα μέσα αναπτύσσουν και καλλιεργούν στην Ελλάδα. Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις, που προτείνονται από έναν σημαντικό αριθμό ελλήνων ερευνητών, συνεισφέρουν -χωρίς κινδυνολογίες ή υπέρμετρες αισιοδοξίες- στο να συνδυαστούν τα κομμάτια του παζλ της πολύπλευρης και πολύπλοκης αυτής σχέσης των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με τα μέσα και προσφέρουν τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινού πάνω σε ένα θέμα που δεν έχει τύχει ακόμη της αρμόζουσας προσοχής.

Το υπερνεωτερικό υποκείμενο
 • Εκδόσεις: Ύψιλον
 • ISBN: 978-960-9552-16-5
 • Έτος έκδοσης: 2011
 • Αρ. σελίδων: 400

Το υπερνεωτερικό υποκείμενο

Συλλογικό έργο (κλικ για εμφάνιση των συγγραφέων)

Νικόλας Χρηστάκης

Η υπερνεωτερικότητα, όπως φανερώνει και η ίδια η λέξη, επιχειρεί να αποδώσει την υπερβολή της νεωτερικότητας, την τάση του σύγχρονου κόσµου να κάνει τα πάντα σε υπέρτατο βαθµό και να αγγίζει τα όριά του. Η ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος µε τις εφαρµογές κυρίως στη γενετική και την επικοινωνία, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η χρηµατοπιστωτική αγορά, η πληθώρα και η διαρκής ανταλλαγή καλλιτεχνικών προϊόντων, όλα αυτά επιβάλλουν στο σηµερινό δυτικό άνθρωπο να υιοθετήσει εκείνα τα ταυτοτικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν να προσαρµοστεί σε νέα πρότυπα και πλαίσια αναφοράς, και να ανταποκριθεί στις νέες ψυχοκοινωνικές διεργασίες. Στον τόµο αυτό 30 διακεκριµένοι Έλληνες και ξένοι επιστήµονες από το χώρο της κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας και γενικότερα των κοινωνικών επιστηµών επιχειρούν να αναλύσουν έναν νέο τύπο ανθρώπου: το υπερνεωτερικό υποκείµενο. Η προσέγγιση επικεντρώνεται θεµατικά σε τέσσερις τοµείς -ψυχοπαθολογία, επικοινωνία, εργασία, κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο- και στηρίζεται σε ποικίλες θεωρίες και µεθοδολογίες, φωτίζοντας έτσι πληρέστερα την, έτσι κι αλλιώς, πολυδιαιρεµένη και πολυδιάστατη φύση του υπερνεωτερικού ανθρώπου και του κόσµου στον οποίο ζει.

Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος
 • Εκδόσεις: Πεδίο
 • ISBN: 978-960-9405-95-9
 • Έτος έκδοσης: 2011
 • Αρ. σελίδων: 272

Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος

Συλλογικό έργο (κλικ για εμφάνιση των συγγραφέων)

Νικόλας Χρηστάκης

Οι υπερσύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται σήµερα από µια βαθιά κρίση του συµβολικού, µια κρίση του νοήµατος. Και αυτό τόσο στο επίπεδο της κοινής λογικής, εκείνης δηλαδή που αποτυπώνεται στις σκέψεις, τα συναισθήµατα, τις πράξεις και τις επικοινωνίες των καθηµερινών ανθρώπων, όσο και στο επίπεδο του επιστηµονικού λόγου που αποπειράται να τις περιγράψει ή να τις "ερµηνεύσει". Στο επίπεδο του επίσηµου, δηµόσιου λόγου του κράτους, των πολιτικών, των κοµµάτων, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και στο επίπεδο της πιο µύχιας και ιδιωτικής επικοινωνίας που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος µε τον εαυτό του και µε κοντινά του πρόσωπα, στην ατέρµονα προσπάθειά του να καταλάβει αυτό που τον καταλαµβάνει, να συλλάβει διά της λογικής και του συναισθήµατος το ακατάληπτο. ?ιότι µόνον έτσι το νόηµα έχει νόηµα. Όταν αναπνέει, είναι ζωντανό και κατορθώνει να συναντήσει και να συνενωθεί µε το συναίσθηµα, όταν ανακουφίζει, όταν οδηγεί στην αλλαγή. Δεκαέξι κείµενα, γραµµένα από αξιόλογους ακαδηµαϊκούς και ερευνητές, παρουσιάζουν τα γενικά ζητήµατα που αφορούν τη θεµελίωση, την αναζήτηση και την κρίση του νοήµατος για το άτοµο, την κοινωνία, αλλά και την ίδια την επιστήµη· τη συγκρότηση του νοήµατος σε διάφορα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνιολογικό, ψυχοκοινωνιολογικό)· και ανάλογους προβληµατισµούς στις θεµατικές περιοχές της εργασίας, της εκπαίδευσης και του ψυχικού και σωµατικού πόνου. Κείµενα που απευθύνονται στους κοινωνικούς επιστήµονες αλλά και σε κάθε προβληµατισµένο αναγνώστη.

Το υπερνεωτερικό υποκείμενο (Ελληνικά Γράμματα)
 • Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα
 • ISBN: 978-960-19-0540-2
 • Έτος έκδοσης: 2010
 • Αρ. σελίδων: 366

Το υπερνεωτερικό υποκείμενο (Ελληνικά Γράμματα)

Συλλογικό έργο (κλικ για εμφάνιση των συγγραφέων)

Ana Maria Araujo, Gilles Arnaud, Nicole Aubert, Jacqueline Barus - Michel, Louis Basco, Blondel Frederic, Τάνια Βοσνιάδου, Πατρίτσια Γερακοπούλου, Bernard Chouvier, Fabienne Cote, John Cultiaux, Sabine Delzescuax, Maryse Dubouloy, Ελισάβετ Εκμεκτζιάν, Vincent de Gaulejac, Aude Harle, Ευαγγελία Κούρτη, Στέλιος Κρασανάκης, Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, Denis Mellier, Yves Morhain, Θεοδόσης Πελεγρίνης, Αναστασία - Βαλεντίνη Ρήγα, Jaques Rheaume, Δήμητρα Σταύρου, Σπύρος Τάνταρος, Θανάσης Τζαβάρας, Αθηνά Χατζούλη, Maria Clelia Zurlo

Η υπερνεωτερικότητα, όπως φανερώνει και η ίδια η λέξη, επιχειρεί να αποδώσει την υπερβολή της νεωτερικότητας, την τάση του σύγχρονου κόσμου να κάνει τα πάντα σε υπέρτατο βαθμό και να αγγίζει τα όριά του. Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος με τις εφαρμογές κυρίως στη γενετική και την επικοινωνία, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η χρηματοπιστωτική αγορά, η πληθώρα και η διαρκής ανταλλαγή καλλιτεχνικών προϊόντων επιβάλλουν στο σημερινό δυτικό άνθρωπο να υιοθετήσει εκείνα τα ταυτοτικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί σε νέα πρότυπα και πλαίσια αναφοράς και να ανταποκριθεί στις νέες ψυχοκοινωνικές διεργασίες. Στον τόμο αυτόν 30 διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες από το χώρο της κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών επιχειρούν να αναλύσουν το νέο αυτό τύπο ανθρώπου: το υπερνεωτερικό υποκείμενο. Η προσέγγιση επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς (ψυχοπαθολογία, επικοινωνία, εργασία, κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο) και στηρίζεται σε ποικίλες θεωρίες και μεθοδολογίες, φωτίζοντας έτσι πληρέστερα την -έτσι κι αλλιώς- πολυδιαιρεμένη και πολυδιάστατη φύση του υπερνεωτερικού ανθρώπου και του κόσμου στον οποίο ζει.

Ψυχαναλυτική σκέψη
 • Εκδόσεις: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
 • ISBN: 978-960-452-032-9
 • Έτος έκδοσης: 2007
 • Αρ. σελίδων: 144

Ψυχαναλυτική σκέψη

Συλλογικό έργο (κλικ για εμφάνιση των συγγραφέων)

Νίκος Κουρέτας, Άννα Ποταμιάνου, Θανάσης Τζαβάρας, Γεράσιμος Στεφανάτος, Χρήστος Ιωαννίδης, Χρήστος Ζερβής, Χαρά Καραμανωλάκη, Ελένη Λαζαράτου, Σταυρούλα Μπεράτη, Κλήμης Ναυρίδης, Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Μάρθα Κούκκου

Μετά την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου, αναγκαία και ωφέλιμη είναι μια περίοδος ενδοσκόπησης, αξιολόγησης και προετοιμασίας για το επόμενο βήμα. Στη διαδικασία αυτή φαίνεται πως εισέρχεται και η Ψυχανάλυση στη χώρα μας, μετά τη σχετική αναγνώρισή της ως αυτοδύναμου κλινικο-θεωρητικού πεδίου. Δείγμα της αυτοκριτικής διάθεσης και αναζήτησης που εξαπλώνεται στους ψυχαναλυτές αποτελεί και το βιβλίο "Ψυχαναλυτική σκέψη: Επιστημολογία και διεπιστημονικότητα". Πρόκειται για μια συλλογή άρθρων διακεκριμένων Ελλήνων ψυχαναλυτών, με αξιόλογο ακαδημαϊκό, κλινικό και συγγραφικό έργο. Κατά τεκμήριο γνώστες των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, των αρετών και αδυναμιών του, οι συγγραφείς αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που θεωρούν κρίσιμα, εκθέτοντας τον πλούσιο προβληματισμό τους στη σκέψη του αναγνώστη, επιδιώκοντας και τη δική του συμμετοχή στο διάλογο. Στα κείμενα επιχειρείται η διερεύνηση σημαντικών για την ψυχαναλυτική επιστήμη ερωτημάτων, όπως: - Ποιο είναι το επιστημολογικό υπόβαθρο της ψυχανάλυσης; - Ποια είναι η συνάφειά της με άλλες επιστήμες; - Βρίσκεται η ψυχανάλυση σε κρίση; - Πως αντιλαμβανόμαστε τις (παρελθούσες) έννοιες της ψυχανάλυσης όταν αντιμετωπίζουμε (τωρινές) επιδράσεις; - Ποιο είναι το ερευνητικό ψυχαναλυτικό πρωτόκολλο στις σημερινές επιστημονικές συνθήκες; - Πως αναδιατυπώνει ο ψυχαναλυτικός λόγος τις κοινωνικές διαδικασίες; Τα κείμενα επιχειρούν να συμβάλλουν στη συνεχή επανεξέταση των ορίων και της αξίας των ψυχαναλυτικών εννοιών. Στο γενικό αυτό πλαίσιο αναπτύσσεται ένας ενδιαφέρων διάλογος, που δεν διστάζει να επεκταθεί και σε ζητήματα, που αφορούν όχι μόνο τους ψυχαναλυτές, αλλά όλους τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και κάθε σκεπτόμενο πολίτη. Γραμμένο με κριτικό πνεύμα και δημιουργική έμπνευση, το κάθε κείμενο αποτελεί ένα πρόσφορο υπόστρωμα.

Top